Interferente.ro Cultura Poezii Poezie de Florii Radu Gyr

Miercuri, 28 Martie 2018 21:01

Poezie de Florii - Radu Gyr

Vă oferim spre lectură o minunată poezie de Florii scrisă de Radu Gyr.

Ţara verde,
ca o inimă haiducă de baladă,
şi-a adus de peste Dunăre şi mare

berzele – bucăţi înalte de candoare –
şi le leagănă pe harfe lungi de soare:
clopote de gheaţă şi zăpadă.

Râurile,
zimbri de argint,
se reped cu cornul înainte.
Crengile-n odăjdii noi de mărgărint,
scutură agheasmă pe morminte.
Şi din adâncimi de oseminte
umbre albe,
flăcări albe, se ridică:
dintr’un cneaz un zarzăr se aprinde,
suie – un piersic dintr’o mână de vlădică.

Peste umărul Floriilor, bălai,
dacii ară cerul limpezimii,
cu plăvanii, peste zare, până’n rai,
unde plâng pe trâmbiţi serafimii…

Noaptea, sus, pe stele călătoare,
trec, călări, pandurii către Jii.
Luna iese-n drum, la răgălii,
cu prăsele reci la cingătoare…

Vechi hotar de berze şi răsură,
zac haiducii între vipere şi broaşte.
Cad luceferii: anafură de Paşte,
Drumul robilor e cuminecătură.

Florile vin, mici, şi se grijesc,
îngenunche prunii Cosânzenii,
şi, sub lespezi, Basarabii se gătesc
să pornească, la biserică, la Denii…

Numai tu, neam osândit, dormi sub pecete,
într-o gropniţă cu viermi şi mucegai.
Doamne, doi arhangheli îi trimete,
să-i ridice piatra, pentru Rai!

 


Related news items:
Newer news items:
Older news items: