Interferente.ro Cultura Citate Citate despre unire si unitatea romanilor de Nicolae Balcescu

Sâmbătă, 21 Octombrie 2017 00:03

Citate despre unire si unitatea romanilor de Nicolae Balcescu

Citate despre unire si unitatea romanilor de Nicolae BalcescuFraţilor! Gemând sub aceeaşi crudă soartă, suferind aceleaşi chinuri, simţind aceleaşi trebuinţe, românii din toate părţile României se sculară într-acest an strigând înaintea lumei: “Libertate vrem!” Era însă o strigare care ar fi trebuit a o arunca mai înainte de orice alta, aceasta era: “unitatea noastră naţională vrem”. Nu poate fi fericire, fără libertate, nu poate fi libertate, fără putere, şi noi, românii, nu vom putea fi puternici până nu ne vom uni cu toţii într-unul şi acelaşi corp politic. Uniunea naţională, dar, e singurul principiu de viaţă, singurul principiu de mântuire pentru noi… Astăzi, dar, e vreme ca, moldoveni şi munteni, să ne aducem aminte că suntem români, să ne strângem împreună inimă lângă inimă, să ne organizăm, să ne concentrăm toate puterile, toate voinţele într-o singură putere, într-o singură voinţă. Nicolae Bălcescu

O naţie nu se poate mântui decât prin sine însăşi. Nicolae Bălcescu

Pe culmea cea mai înaltă a munţilor Carpaţi, se întinde o ţară mândră şi binecuvântată între toate ţările semănate de Domnul pre pământ. Nicolae Bălcescu

Sufletu-mi te slăveşte încă, înzeită libertate şi cred că va veni ziua fericită, ziua izbândirii, când omenirea întreagă se va scula şi va sfâşia acest văl şiduşmanii tăi se vor împietri la vederea chipului tău de lumină; atunci nu va mai fi niciun om rob, nici naţia roabă, nici om stăpân pe altul, nici popor stăpân pe altul, ci, domnirea DreptăţiişiFrăţiei. Aceste cuvinte ce odată am dat deviză naţiei mele vor domni lumea. Vai, nu voi avea nevoie de a vedea această zi, dar şi eu asemenea am muncit şi am pătimit pentru dreptate şi cel din urmă al meu cuvânt va fi încă un imn închinat ţie, ţara mea mult dragă. Nicolae Bălcescu

Tot ce nu este prin noi, nu va fi pentru noi. Nicolae Bălcescu

Unitatea naţională fu visarea iubită a voievozilor noştri cei viteji, a tuturor bărbaţilor noştri cei mari, care întrupară în sine individualitatea şi cugetarea poporului spre a o manifesta lumei. Pentru dânsa ei trăiră, munciră, suferiră şi muriră. Pentru dânsa Mircea cel Bătrân şi Ştefan cel Mare se luptară toată viaţa lor îndelungată şi traseră asupră-le năvălirea îngrozitoare a turcilor, pentru dânsa Mihai cel Viteaz cade ucis în Câmpia Turzii, pentru dânsa Şerban Cantacuzino bea otravă, pentru dânsa Horia moarte cumplită pe roată suferi. Nicolae Bălcescu

Vorba unire e azi în toate inimile. Toţi o voim. Nicolae Bălcescu


Related news items:
Newer news items:
Older news items: