Interferente.ro Cultura Citate Citate despre Iuliu Maniu

Miercuri, 22 Noiembrie 2017 01:48

Citate despre Iuliu Maniu

Citate despre Iuliu ManiuCitate despre Iuliu Maniu, unul din marii oameni ai istoriei României, un luptător pentru drepturile românilor şi artizan al Marii Uniri de la Alba-Iulia din 1 Decembrie 1918.

Cu siguranţă, vremea e aproape ca Iuliu Maniu, destin eroic şi tragic într-o istorie prea adesea tragică, să-şi ocupe locul de onoare între adevăraţii părinţi fondatori ai patriei, iar Bădăcinul, loc al memoriei, să devină loc obligatoriu în itinerariul unui pelerinaj civic-naţional, nedisimulat şi plin de pioşenie. Toader Nicoară

Dincolo de orice controverse, care sunt pe măsura staturii omului politic, Iuliu Maniu este parte a istoriei României, iar memoria sa trebuie păstrată vie în conştiinţa noastră, ca îndreptar de axiologie politică. Domnul Maniu evolua în mijlocul atâtor stânci de ceremonial cu o impresionantă eleganţă şi siguranţă, ca şi cu o vădită delectare, se simţea că este spiritus rector al acestei comunităţi supra-ceremonioase. Constantin Stere

E unul dintre aceia pe care-i poţi lăuda - ce rar lucru! - nu numai pentru tot ceea ce a făcut, ci pentru tot ce, cu siguranţă, va face (...) în Ardeal a ştiut oricine că, dacă e vorba de a se afla fără greş care e drumul cel drept, n-aveau decât să se uite pe unde merge Iuliu Maniu. Nicolae Iorga

Iuliu Maniu a luptat o viaţă întreagă pentru democraţia nedenaturată şi pentru dreptatea socială în virtutea moralei creştine. Zaharia Boilă

În perioada celor mai grei şi hotărâtori ani, era unul din proeminenţii politicieni care a luptat pentru alipirea Transilvaniei, în 1918, la Regatul României. A fost de o cinste şi corectitudine exemplare, considerat de toată lumea drept cel mai inteligent şi cel mai statornic om de caracter din sec. al XX-lea românesc. Pr. Alexandru Raţiu

Lider de marcă, de neconfundat, al vieţii politice româneşti, Iuliu Maniu s-a impus prin caracterul excepţional şi personalitatea sa puternică, stârnind interesul şi admiraţia contemporanilor săi. Toader Nicoară

Mare forţă e modestia! N-a visat, n-a râvnit niciodată averea. Nu l-a interesat. N-a primit o dată să figureze într-un consiliu de administraţie. Şi nu o dată i s-a oferit. În casa lui de sus, din vila de la Bădăcin, nici covoare persane, nici tablouri de preţ, nici bronzuri. În Bucureşti - o odaie de hotel, la Athenee Palace, odaie simplă ce nici pe departe nu justifica numele somptuos de “Palace”. Şi nu e o micşorare să adaug că nu o dată l-am găsit seara mâncând singur în odăiţa lui, pe un colţ de masă, pâine neagră din care tăia tacticos cu un cuţitaşşi câteva mere frumoase, pe care cu mândrie spunea că le adusese de la Bădăcin. Un ascet. Iar în colţ, pe masa de lucru, vedeai numai două cărţi: Biblia şibroşura oficială de Mers al trenurilor. Una pentru drumurile lui sufleteşti, cealaltă pentru cele trupeşti, în necontenitele lui deplasări politice. Constantin Xeni

Minte limpede, îndrumat de o serioasă cultură generală şi om de drept cu o perfectă pregătire teoretică (…), Maniu a fost un spirit călăuzitor a frământării noastre de peste munţi. Octavian Goga

Nici moartea nu va îndrăzni să se apropie de el, decât înarmată cu toate autorizaţiile şi mandatele necesare. Altfel ar risca să fie repezită cu replica dârză: - Nu pot lua în considerare pretenţia dumneavoastră întrucât nu e legală, nu e constituţională... Adversarii politici despre Iuliu Maniu

Prin lupta şi jertfa vieţii lui, Iuliu Maniu a fost un simbol al demnităţii şi dragostei de neam. El a rostit cuvintele memorabile: Decât bogat în ţară străină, mai bine sărac în ţară română! Ioan Ploscaru